El dia 20 de Gener celebrem exàmens de galops a Ponicat.

Examinem del 1 al 4 comuns.

Per més informació o inscripcions:

  • 698 473 910
  • info@ponicat.com